Syncron Olmo 3

Mobiliario Laminado Syncron olmo 3 y acuarela Vison.

Silestone White Storm.